Veerkracht op het werk

Een groot deel van de mensen werkt in een bedrijfsmatige omgeving die constant aan verandering onderhevig is. Vaak is er sprake van een grote werkdruk, tijdsdruk of allebei.

Veerkracht heeft betrekking op iemands vermogen om crises of stressvolle situaties het hoofd te bieden en zich hierop aan te passen.Veerkrachtige managers, teamleden en individuele werknemers zijn beter in staat om de veranderingen in leven en werk te accepteren. Zij passen zich bij tegenslag aan zonder langdurende moeilijkheden, terwijl diegenen met minder veerkracht veel meer moeite hebben met stress en verandering.

Het bouwen aan ‘corporate veerkracht’ wordt wel eens beschreven als de ontbrekende schakel in het creëren van succes in een organisatie.

  • Meer veerkracht in een organisatie geeft een boost aan:
  • Prestaties en productiviteit
  • Betrokkenheid bij de organisatie
  • Bedrijfsdoelstellingen en winstprognose
  • Gezondheid, welbevinden en tevredenheid

En levert een bijdrage aan minder absentie, uitval en signalering van burn-out.

De training “Veerkracht in Bedrijf” waarbij de deelnemers actief veerkrachtig denken en handelen eigen maken en toepassen, richt zich op de volgende professionals:

Medewerkers in organisaties die meer grip willen creëren voor, tijdens of na veranderende omstandigheden (zoals een reorganisatie, (dreigend) ontslag, burn-out klachten etc.)

Leidinggevenden in organisaties die zelf veerkrachtig handelen willen ontwikkelen en hierin hun medewerkers willen coachen.

Werkenden in zorgorganisaties die meer veerkracht willen ontwikkelen ten behoeve van zichzelf en/of patiënten/cliënten.

Professionals die veerkracht onderdeel willen maken van hun eigen coaching of therapie (train de trainer)

  • Tijdens de training staat de werkomgeving centraal en leren de deelnemers technieken en oefeningen die direct in de praktijk toepasbaar zijn.
  • Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke situatie van de deelnemers werken we in kleine groepen van maximaal 10 deelnemers.
  • In de training zetten we alpaca’s in ter ondersteuning en natuurlijk voor ‘t plezier! Lees hier hoe alpaca’s een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de veerkracht trainingen.

Duur:
10.00 – 17.00
Kosten:
€ 110,00 per deelnemer (ex. btw)

Voor data en mogelijkheden stuur een mail naar info@hetlandvankempers.nl
Ook voor de mogelijkheden voor coaching van individuele medewerkers.