versie 20 april 2019

Het Land van Kempers respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Het Land van Kempers heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 wordt gehandhaafd).

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Het Land van Kempers.

Delen met derden
Het Land van Kempers zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:
• Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou en met jouw uitdrukkelijke toestemming.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens
Het Land van Kempers kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Het Land van Kempers en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Het Land van Kempers verstrekt.

Bij Het Land van Kempers kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Je bankrekeningnummer
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Het Land van Kempers verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Het Land van Kempers je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang en over de dienstverlening van Het Land van Kempers. Ook als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor een eventuele nieuwsbrief. Als je die nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Het Land van Kempers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Het Land van Kempers zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Het Land van Kempers maakt gebruik van partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van deze partijen (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Het Land van Kempers maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@hetlandvankempers.nl

Het Land van Kempers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Het Land van Kempers is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
Het Land van Kempers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 58221670. Mail voor vragen naar info@hetlandvankempers.nl